O projekcie

Tytuł projektu: Mazury Zachodnie od kuchni
Okres realizacji: 01.07.2021 – 10.07.2022
Wartość projektu: 272 579.00 PLN
Dofinansowanie: 100%

Projekt „Mazury Zachodnie od kuchni” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Realizowany będzie przez Stowarzyszenie ZLOT przez dwanaście miesięcy w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatów ostródzkiego, iławskiego, olsztyńskiego, części powiatu elbląskiego tworzących subregion Mazury Zachodnie.

Celem głównym projektu „Mazury Zachodnie od kuchni” jest zwiększenie zaangażowania 30 przedstawicieli społeczności lokalnej w zakresie dbania o lokalne dziedzictwo kulinarne, tradycję i historię regionu Mazur Zachodnich w okresie od 01.07.21-10.07.22r.

Mazury Zachodnie od kuchni - MZoK piktogramy

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

  • cykl szkoleń praktycznych przeprowadzonych przez profesjonalną firmę w zakresie tworzenia szlaków kulinarnych
  • study tour
  • warsztaty kulinarne
  • wydanie Przewodnika Kulinarnego Mazur Zachodnich
  • certyfikację obiektów, produktów tradycyjnych i regionalnych
  • organizację Festiwalu Kulinarnego

 

Biuro Projektu:

Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna
Pl. 1000-lecia P.P. 1A, 14-100 Ostróda
tel. +48 501 220 085

Ewaluacja projektu

Przejdź do zawartości