zbieraj pieczątki

Mazury Zachodnie od kuchni - przod 01
Mazury Zachodnie od kuchni - tyl 01

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Postanowienia wstępne
 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Ostródzie na Placu Tysiąclecia P.P. 1A, która jest inicjatorem i koordynatorem szlaku kulinarnego „Mazury Zachodnie od Kuchni”.
 2. Celem programu jest promocja nowo powstałego szlaku kulinarnego „Mazury Zachodnie od Kuchni” oraz zachęcenie uczestników do odwiedzania obiektów na szlaku kulinarnym i wybierania/zamawiania/kupowania dań regionalnych oznaczonych w karcie menu, a także do skorzystania z usług oferowanych przez Członków szlaku.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program obejmuje wszystkich Członków należących do szlaku „Mazury Zachodnie od Kuchni”.
2. Wyjaśnienie pojęć
 1. Organizator – Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna (patrz par. 1 pkt. 1)
 2. Uczestnik programu, zwany dalej Uczestnikiem – każda osoba chcąca przystąpić do programu lojalnościowego, dokonująca zakupów dań regionalnych, produktów u lokalnych wytwórców lub usług świadczonych przez Członków szlaku kulinarnego „Mazury Zachodnie od Kuchni”.
 3. Karta lojalnościowa – papierowa karta z miejscem na sześć indywidualnych pieczątek, która służy jako dowód uczestnictwa w programie lojalnościowym.
 4. Nagroda – gadżet ze szlaku kulinarnego „Mazury Zachodnie od Kuchni”, może być to deska do krojenia drewniana, przewodnik kulinarny, smycz, fartuch, rękawica kucharska, kubek, woreczki na żywność lub inne.
 5. Szlak kulinarny – szlak kulinarny „Mazury Zachodnie od Kuchni”.
 6. Członek szlaku – certyfikowany obiekt należący do szlaku kulinarnego „Mazury Zachodnie od Kuchni”. Lista członków dostępna na: https://odkuchni.travel/obiekty
 7. Danie regionalne – danie, wyroby, napój, przetwory przygotowane z lokalnych produktów, zakupione w obiektach należących do szlaku kulinarnego.
 8. Produkt lokalny – produkt zakupiony u lokalnych producentów żywności należących do szlaku kulinarnego „Mazury Zachodnie od Kuchni”, który jest ich własnym wyrobem.
 9. Usługa Kół Gospodyń Wiejskich – usługa świadczona przez Koła Gospodyń Wiejskich np. zorganizowanie biesiady, warsztatów kulinarnych czy zakup ich wyrobów.
 10. Pieczątka – indywidualna pieczątka z nazwą obiektu należącego do szlaku.
3. Karta lojalnościowa
 1. Kartę lojalnościową Uczestnik może otrzymać w każdym obiekcie na szlaku oraz w lokalnych Informacjach Turystycznych na Mazurach Zachodnich (Ostróda, Iława, Morąg, Lubawa, Olsztynek, Miłomłyn).
 2. Karta ważna jest wyłącznie na szlaku kulinarnym „Mazury Zachodnie od Kuchni”.
 3. Karta umożliwia gromadzenie sześciu pieczątek nadawanych przez pracowników obiektów mieszczących się na szlaku kulinarnym.
4. Postanowienia ogólne
  1. Program trwa od 15 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. lub do wyczerpania nagród.
  2. W ramach Programu uczestnik gromadzi pieczątki za:

– zakup min. jednego dania regionalnego oznaczonego w karcie menu logiem szlaku, w obiekcie gastronomicznym lub noclegowym należącym do szlaku kulinarnego,
– skorzystanie z min. jednej usługi Kół Gospodyń Wiejskich należących do szlaku kulinarnego,
– zakup min. jednego produktu u lokalnych producentów żywności należących do szlaku kulinarnego.

   1. Pieczątki przystawiane są w obiektach Członków szlaku kulinarnego przez upoważnione osoby.
   2. Pieczątki nie są przystawiane po okazaniu paragonu z wsteczną datą.
   3. Po zapełnieniu karty lojalnościowej Uczestnik może wymienić ją na nagrodę w siedzibie Organizatora.
   4. Nagrody zostały przygotowane dla pierwszych 200 osób i wydawane są w terminie trwania programu lub do wyczerpania zapasów.
   5. Nagrody wydawane są losowo.
   6. Uczestnik może posiadać kilka kart lojalnościowych, ale ilość pieczątek z więcej niż jednej karty lojalnościowej nie sumuje się.
   7. Po wymianie karty na nagrodę Uczestnik może na nowo korzystać z programu.
   8. W przypadku zgubienia, zniszczenia karty, pieczątki nie są odtwarzane.
   9. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym i ma on wyłącznie charakter informacyjny.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, a także do zawieszenia lub zmienienia programu w każdej chwili.
  3. W przypadku zmian w regulaminie i programie, uczestnik nadal będzie mógł wymienić kartę lojalnościową na nagrodę, pod warunkiem, że zebrał wszystkie pieczątki.
  4. Wszelkie informacje o zmianach w regulaminie lub programie będą udostępnione w mediach społecznościowych (Facebook/Mazury Zachodnie od Kuchni, Instagram/odkuchni.travel) oraz na oficjalnej stronie szlaku: odkuchni.travel
  5. Uczestnik ma prawo do kontaktu z Organizatorem (e-mail: biuro@odkuchni.travel lub nr tel. 501 220 085).

Regulamin w wersji PDF

Lista obiektów na szlaku

Przejdź do zawartości